Isikuandmete töötlemine

Veebipoe unacerveza.ee isikuandmete vastutav töötleja on Una Cerveza OÜ ( reg.nr. 12379855; aadress: Pärnu mnt 102, Tallinn 11312; kontakttelefon +372 50 91 992; e-mail cerveza@cerveza.ee)

Veebipood kasutab Ostja poolt sisestatavaid isikuandmeid:

  • Nimi
  • Telefoninumber
  • E-mailiaadress
  • Tarneaadress
  • Pangarekvisiidid
  • Tellitud kauba ülevaade (kogused, maksumused)

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt. raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Veebipood kasutab Ostja poolt sisestatud isikuandmeid ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba Ostjale saatmiseks.

Pangarekvisiite kasutab Veebipood Ostjale võimaliku tagastuse korral tagasimakse teostamiseks.

Ostja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse Veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Veebipood edastab isikuandmed:
  • veoteenust pakkuvatele ettevõtetele (Itella SmartPost, Omniva (Eesti Post) ) selleks, et kohale toimetada kaupa
  • makse teostamiseks vajalikud andmed Maksekeskuse AS-le , kes nende andmete volitatud töötlejana kasutab neid Veebipoe ostu eest makse teostamisel
  • vajadusel infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik Veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks
  • raamatupidamisfirmale Veebipoe ostu raamatupidamises kajastamise eesmärgil

Isikuandmetega saab tutvuda Veebipoe klienditoe vahendusel ( cerveza@cerveza.ee; +372 545 17677 )

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Ostu järgselt säilitatakse ostuajalooga seotud isikuandmeid kuni kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust Veebipoe klienditoega e-posti teel: cerveza@cerveza.ee. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui 1 kuu jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Veebipood saadab Ostjale uudiskirju ning pakkumisi Ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui Ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub Veebipoe klienditoe vahendusel (+372 545 17677 või cerveza@cerveza.ee ). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).